Information från Polisen 2014-11-18

Läs i bifogat dokument om belysning, inbrott, grannsamverkansbilen och polisens omorganisation.