Loves tal

NEDSLAG I TOFTVÄGENS HISTORIA MED ANLEDNING AV TREVLIGT 50-ÅRS JUBILEUM
För 50 år sedan bodde det bara barnfamiljer på Toftvägen.
Arkitekterna Ancker, Gate och Lindegren ritade husen och bosatte sig själva här. Marianne Rosenbergs mamma, Eva Lorenz var förutom mäklare, spindeln i nätet under projekteringen och höll i samarbetet med Lidingö Kommun.
Nyinflyttade arkitekter har under resans gång haft olika meningar och uppfattningar om estetiska spörsmål i samband med skötsel och underhåll av målade och slammade ytor.
Efter ett antal intensiva idémöten om fasadfärger enades man, efter mycken gråt och tandagnissel från ej tillfrågade familjemedlemmar, om att VITT nog var den färg man skulle satsa på. D v s samma färg som ursprungsarkitekterna hade föreslagit.
Marianne undrade 1968 varför, man inte kunde satsa på en eller högst två gräsklippare och en gemensam redskapsbod för gatans små täppor. Idén ansågs dock alltför kolchosig för att platsa hos nyblivna hemmansägare, som ville markera sitt utanförskap relativt vad som hände i samband med 68 -rörelsen och dess politiska övertygelse.
I samband med att markarbetet mot ängen skulle påbörjas och där det nu finns en plan för både fotbollsplan och ishockey, föreslog Marianne kommunen att man borde bygga en pool för Toftvägens fastighetsägare. Det visade sig dock vara en alltför blandekonomisk idé.
Inspirerad av almbråket i Stockholm 1971 ville Toftvägens kvinnor rädda äppelträden, som bildade pampig 1700-talsallé utanför huset vi besöker idag. De kände sig manade att starta ett Äppelkrig och utlovade aktioner, som omfattade fastkedjning av dem själva samt övernattning i hängmattor fastsurrade på hög höjd utefter Grönstavägen.
Kommunens försvar för nedsågning var grumligt och illa genomtänkt. ”Vi klarar inte att sköta äppelträden på rätt sätt”, sa de ”vi måste tänka på miljön.” Jaha, tänkte äppelkrigarna vad tror ni vi gör då?
Vid inflyttningen 1964 kom hemmamammorna med sina barn, som senare blev lek- och skolkamrater. De hade en trygg uppväxtmiljö, där det alltid fanns någon vuxen hemma och där det var OK att gå hem och mumsa på varandras saft & bullar .
Att det fanns en skola alldeles intill fastigheterna har varit och är fortfarande en tillgång. Antalet fotbollar och glada skrik, som söker sig in i våra trädgårdar blir vitaliserande påminnelser om att vi alla varit små. Däremot kan man ha synpunkter på barnens bilhämtande föräldrar och deras ohämmade behov av att parkera bilarna så nära skolbänkarna som möjligt. Kommunens P-regler finns inte i deras sinnesvärld.
När barnen så småningom såg ut att börja klara sig själva började det så smått pingla i frihetsklockorna. Nu var det dags för Toftvägens mammor att vidareutbilda sig och ge sig ut på arbetsmarknaden. Det fanns gott om både IQ och
studiebegåvningar på gatan. Det var här på Toftvägen som Kvinnor Kan såg dagens ljus.
Under åren som gått har både hus och husägare blivit K-märkta utan att kommunen kan förklara varför.
Men det bör påpekas att det endast är ni som bott här i 50 år, som kan räkna med att bli firade utan att bli sköntaxerade.
Får jag be er som burit och bär kulturen sedan 1964 bärare stå upp! Det är ni som blir första besvärsinstans för alla nypåstigna, som behöver hjälp att leva upp till Toftvägens stolta motto:

Don`t ask what Toftvägen can do for you, ask what you can do for Toftvägen!

Låt oss alla utbringa en skål för Per, Jennie och Barbro och tacka för deras engagerade och idoga insats att samla oss till denna stillsamma, men likafullt angelägna jubileumsfest.

SKÅL!

För gatans och grannsämjans skull
Love Lundquist, Toftvägen 20.