Karta över Bo Gärde med omgivningar från 1926

Bifogat finns en karta som visar Bo gärde med omgivningar på 1920-talet. Husen på Toftvägen är placerade i det som då var gårdens trädgård. Äppel- och päronträden utmed kvarteret Toften är ett minne från trädgården.
I trädgården fanns också ett hus som hette Stålebo. Det eldades upp av brandkåren i början på 1960-talet. På kartan syns också mejeriet som under en tid därefter var svagdricksfabrik och numera kvar som privatbostad. Lägg märke till att Vallen inte finns på kartan.

File attachments: