DNA-märkning

DNA-märkning med mikropunkter

Förr i världen märkte man sina värdeföremål med gravyrpennor och pennor med osynligt bläck. Det senaste är DNA med mikropunkter. En del av er kanske redan har läst om att det pågår ett försök i Sticklinge tillsammans med närpolisen.

"Polisen testar ny teknik. Polismyndigheten har startat ett projekt i tre bostadsområden i Stockholms län i kampen mot villainbrott. Polisen ska testa en ny teknik som innebär DNA-märkning av föremål. Sticklinge på Lidingö är ett av testområdena." Se vidare Lidingö Stads hemsida http://www.lidingo.se/toppmeny/stadpolitik/trygghetochberedskap/brottsfo...

Försöket pågår i ett år och kommer därefter utvärderas och eventuellt utvidgas till andra områden. Det går dock redan nu att införskaffa denna typ av stöldskyddsmärkning från Stöldskyddsföreningen http://www.stoldskyddsforeningen.se/Templates/SSF/Pages/StandardPage.asp...
Kostnad 795 kr.