Asbest

Vid renovering av vårat badrum visade det sig att kakelfog/fix innehöll asbest vilket tydligen var vanligt förekommande vid den tiden husen byggdes. Detta är inte farligt så länge man inte river ner kaklet. Skall man däremot byta ut kaklet måste man använda en asbestsaneringsfirma som kan riva under kontrollerade former så att dammet inte sprider sig. Rivningsmaterialet är att betrakta som miljöfarligt avfall.