Radon

Flera fastigheter på gatan har vid radonmätning uppvisat för höga värden. Mätsäsongen för radon börjar den 1 oktober och pågår fram till den 30 april. Sista dagen för att påbörja mätning är den 1 mars. Vid förhöjda värden kan ofta man med relativt enkla åtgärder få ner dessa. Det finns bidrag för detta. Läs mer på http://www.lidingo.se/881.html

Kommentarer

Hos oss, Toftv 8, konstaterades markradon för c:a 15 år sedan och jag satte själv in en kanalfläkt med utsug från grunden via "skorstenen" från den borttagna oljepannan. Vi fick ner radonhalten klart under gränsvärden - det kostade runt 5000:- alltihop.
Nu har vi satt in en avfuktare (hade problem med fukt i grunden med frostsprängningar) som gör samma tjänst.