Grannsamverkan

Här visas aktuell information om Grannsamverkan. Lägg inte ut semesterplaner och liknande i detta forum, meddela i stället grannar muntligt eller via mail!

Bekymmersfri semester?

Securitas checklista

File attachments: 

DNA-märkning

DNA-märkning med mikropunkter

Förr i världen märkte man sina värdeföremål med gravyrpennor och pennor med osynligt bläck. Det senaste är DNA med mikropunkter. En del av er kanske redan har läst om att det pågår ett försök i Sticklinge tillsammans med närpolisen.

"Polisen testar ny teknik. Polismyndigheten har startat ett projekt i tre bostadsområden i Stockholms län i kampen mot villainbrott. Polisen ska testa en ny teknik som innebär DNA-märkning av föremål. Sticklinge på Lidingö är ett av testområdena." Se vidare Lidingö Stads hemsida http://www.lidingo.se/toppmeny/stadpolitik/trygghetochberedskap/brottsfo...

Försöket pågår i ett år och kommer därefter utvärderas och eventuellt utvidgas till andra områden. Det går dock redan nu att införskaffa denna typ av stöldskyddsmärkning från Stöldskyddsföreningen http://www.stoldskyddsforeningen.se/Templates/SSF/Pages/StandardPage.asp...
Kostnad 795 kr.

Information från Polisen 2014-11-18

Läs i bifogat dokument om belysning, inbrott, grannsamverkansbilen och polisens omorganisation.

Larm

Polisen anser att larm anslutet till larmcentral har en inbrottsavhållande effekt.
Larm som går via fast telefoni är lätt att sätta ur spel om telefonkabeln avsiktligt eller oavsiktligt klipps av. Numera finns det larm som går via GSM (t ex Verisure / Securitas Direct). Inbrottslarmen går ofta att kombinera med brand- och överfallslarm. De mer avancerade övervakningssystemen kan också styra elektriska apparater och lampor. Dessutom kan allt fjärrstyras via mobiltelefon.

Se om ditt hem innan du reser (Info från If)

Checklista (pdf)