Grannsamverkan

Här visas aktuell information om Grannsamverkan. Lägg inte ut semesterplaner och liknande i detta forum, meddela i stället grannar muntligt eller via mail!

Husen - historia, underhåll, mm.

Läs Axel Anckers beskrivning hur det började, vår plats i Bebyggelseregistret och annat.

Allmän information

Löpande information av allmänt intresse; hit flyttas dokument som legat en tid på förstasidan.

Bo gård - kort historik

Bo gård var en av Lidingös äldsta och största gårdar. Av närliggande gravfält att döma var gården betydelsefull redan under förhistorisk tid och kallades ursprungligen Vikby, byn vid viken, Kyrkviken. Namnet Bo innebar att jarlens förvaltare i skeppslaget bodde här. Gården omnämns 1379 i samband med Riksdrotsen Bo Jonsson Grips förvärv av Lidingö.

Byggnaderna fick 1777 sin nuvarande form av dåvarande ägaren Carl Pfeiff, officer i Gustav III:s tjänst. Två år senare blev Bo säteri, en skattebefriad gård.

Nystart hemsida

Nu gör vi ett omtag med hemsidan och tar bort krav på inloggning om man bara vill läsa. Ska man skriva något, så krävs dock att man är inloggad. Har ni problem att logga in, hör av er till mig så fixar vi ett nytt lösenord. 0706865272, 7676147 eller torkel@toften.se.

Toftvägen 50 år

Lunchen
Fahlbecks hus 1964

Den 9 november 2014 intogs en jubileumslunch på Bo Gård med anledning av att den första inflyttningen till gatan skedde under hösten 1964. 17 av 18 hus var representerade. Hälften av husen finns fortfarande i samma familjers ägo. Många utflugna "barn" anslöt också. Total 37 personer var med.
Bild 1 från lunchen och bild 2 visar Fahlbecks hus 1964.
Här finns mer historia, tryck på "Läs mer"!

Villaägarföreningen Kyrkviksborna

Kyrkviksborna är en lokal villaägarförening som arbetar i första hand med närmiljön i Askrike- och Kyrkviksområdet. Föreningen är medlem i Villaägarnas Riksförbund. För mer info se http://kyrkviksborna.wordpress.com/

Sevärda hus på Lidingö

Lidingö Hembygdsförening har gett ut en trevlig bok som heter "Sevärda hus på Lidingö". Detta är en aktuell vägvisare till många av Lidingös sevärda byggnader och bebyggelseområden med ett kulturhistorist och arkitektoniskt värde. I boken presenteras drygt 250 byggnader. Glädjande är att våra hus finns med och med följande omdömme: "Som goda exempel på 1960-talets radhusbyggande kan dessa enplanshus vid Toftvägen lyftas fram. De har hög kvalitet i såväl planering som yttre och inre detaljutformning och ostörda, delvis kringbyggda trädgårdar.

Intressen

Här är en skrivhörna, där vi kan lägga ut sådant vi skrivit (av) och tycker andra kan ta del av. För att göra detta, måste man dock vara inloggad (annars får vi in troll och elände).

Hur gör man inlägg?

Följande ska förhoppningsfullt ge en inblick i hur man gör inlägg på vår hemsida.
Det är egentligen inga konstigheter, men jag kan förstå att man kan stötas av en del teknikjargong som av någon anledning smugit sig in här och där.
Detta är ett försök att gå runt sådant.

Lidingösidan

För den som ännu inte upptäckt Lidingösidan kan jag tipsa om att den är en utmärkt källa för information om vad som händer på ön. Väl så bra och faktiskt mer aktuell än Lidingö Tidning och dessutom gratis. www.lidingosidan.se

Datorer och annat elektriskt

Tips och (rop på) hjälp vid datorproblem och annat

Tips & aktiviteter

Sett en bra film/teater/utställning? Läst en bra bok? Eller annat....

Subscribe to Toftvägen på Lidingö RSS