19021225 Menomie Wisconsin (Lisa Larson)

Menomonie Wis Dec 25 1902
Ärade Svärfar och Svärmor!
Jag får härmed låta eder veta vårt närvarande tillstånd, och till min stora glädje jag underrätta eder om att Jonte är nu mycket bättre, han har nu reda på allting, han är nu här nu på detta Hospitalet han kom hit den 27 sistlidne November, de sände mig endast en notis ifrån Hospitalet der han var, att de sände honom den dagen. Jag blef så rädd när jag läste noticen att jag skälfde som ett löf för jag tänkte då att han blivit förklarad obotlig. andra dagen reste jag ut till detta hospitalet för att se hur han var, så till min stora förvåning fann jag honom med någorlunda sanser å tjock å fet är han å ser bra ut han har aldrig varit så fet som han är nu, han är lik sin bror Olof. Han var så glad när han fick se mig. Han helsade, så sade han jasså så får jag se dej en gång till i lifvet å du är lik dej som du brukar att vara, så frågade han efter barnen å hur jag redde mig ensam, så när han hörde vi gick lang bra så såg han förnöjd ut, han frågade efter er å om jag fått bref ifrån eder, så sade han att jag har trott att mor var dö nu längesen, men han har ej skrifvit något till oss än jag är liksom Thomas ännu förrän jag får se att han kan skrifva.
Jag frågade honom om han hade tankarna sansat så han kunde läsa å skrifva så svarade han du tror väl jag blifvit en riktig hedning. Han säger att det är ingenting som fattas mig nu bara jag kan få gå ut å arbeta. Han har varit ute å försökt att arbeta litet rundt Hospitalet men han är så vek säger han. Det är nu öfver året sedan jag såg honom å då var han så mager. å han mins att vi var dit å såg honom. Han säger att det var många månader som han ej viste någonting. Föreståndaren säger att han är ej alldeles bra ännu men han tror det kan gå bort mer å mer. Han säger att det är andra som kontrollerar hanses tankar (eller hvad vi här kallar Mind) Jag tänkte att han skulle fått kommit hem å ätit middag med oss i dag men de hadde för brådtom, de hade julgran ute der gårqväll jag sände Julprecent till honom en sut underkläder 2 par yllestrumpor äpplen nötter karameller å apelsiner. Föreståndaren säger när det blir en fin dag skall han få komma hem och helsa på oss kanhända han komma till nyåret här har nu varit så kallt å yrsnö å i dag är här så kallt det är nästan omöjligt att hålla huset varmt. Hilda å jag var ut till Hospitalet förliden söndag när han fick se Hilda så nästan gret han, han tyckte hon blifvit så stor å fin sedan han reste bort. Walter har icke sett sin pappa ännu. Han säger att han ej vill vara der längre men jag förstår att de ej vill låta honom gå förrän de vet han är bra. om han varit så pass att han kunnat tenta till stofven å hållit huset varmt så skulle jag pröft å tatt honom hem. Men det är ej så gott att veta hur att göra när jag skall gå bort hvar dag.
Jag talade om för Jante om Graf Martin blifvit sådan så tyckte han det var förfärligt. hur är det med Martin nu har ni hört något från honom. Du må nu skrifva till Jonte så fort du får detta du kan skrifva samma adress så skall jag gå ut med brefvet det är nära 3 engelska mil dit ditt sista bref har jag erhållit å jag har tänkt tid för tid att skrifva men jag är alltid så upptagen utaf arbete söndag som hvardag. får jag vara frisk så jag kan arbeta än en tid så kanhända Jonte bli bra än så han kan försörja oss igen så är allting väl Jag är nu ej skyldig en enda cent å vi har hvad vi tränger både mat å kläder fast nog är det hårdt många gånger så jag tänkt jag skulle få ge upp. Jag har lidit förfärligt i mina tankar den Jonte blef sådan, det är ingen mer än jag själf som vet det , å så arbeta hårdt hvar dag på köpet, allt som gläder mig är att denna tiden har en ände, Hilda å Walter äro friska det är nu sista året för Hilda i skolan så nästa år vist vi lefva å ha helsan å krafter skall hon gå till Elementarskolan nästa år.
Walter skref ett bref till farfar för en tid som jag får väl sända nu han talar så ofta om eder. helsa hem å l dem veta vår omständighet Jag hoppas att syster Johanna är ahl right jag har fått deras sista bref. Får härmed afsluta för denna gång med många helsningar från eder doter Br Lisa.
adress/ Mrs J. Larson
Box 493 Menomonie. Wis.

Språk